Foundation

In wereld waar het voornamelijk draait op ‘nemen’ willen wij ook ‘geven’. Wij hebben al jaren geleden het eiland in ons hart gesloten en dragen het dan ook veel warmte toe. Thee is een product waar veel mensen een bijdrage moeten leveren om tot een eindproduct te komen. Vandaar dat wij, als ondernemers, het menselijke aspect van thee nóg verder door willen trekken. Hoe mooi zou het zijn dat ook met de verkoop van thee mensen ondersteund kunnen worden op het eiland? Van iedere gram verkochte thee doneren wij een percentage aan een stichting die kansarme inwoners de mogelijkheid geeft zelfredzaam te zijn of te worden. Dit kan door het doneren van voedsel, het bieden van educatie of het begeleiden van eigen ondernemerschap. Deze stichting zal begin derde kwartaal het licht zien, tot die tijd zorgen wij met z’n allen voor een goed gevulde subsidiepot!